{♥} วิธีทำ Mixpod

posted on 14 Jul 2010 19:45 by bambyforever

  ขั้นแรก :  เข้า เว็บ Mix pod  คลิก  คลิกที่รูป อะไรก็ได้ หรือ เข้า ที่คำว่า Create Playlist 

 

 

ขั้นที่สอง : เมื่อเข้าไปแล้ว ก็พิมพ์ชื่อเพลงที่ต้องการลงไป  แล้วกด search 

 

 

 ขยายใหญ่

ขั้นที่สาม : เมื่อได้เพลงที่ต้องการแล้ว ก็กด เพิ่ม (+) หรือ กด ฟัง (>)

 

 

 ขยายใหญ่

ขั้นที่สี่ : กด 2. Customize

 ขยายใหญ่

ขั้นที่ห้า : เมื่อเลือก สกิน เสร็จแล้ว ก็ เลือก 3. Save playlist  ทำตามรูป
 


 
ขั้นที่หก : สมัครสมาชิก เมื่อสมัครเสร็จ ก็ Login

 ขยายใหญ่

ขั้นที่เจ็ด : เลือกตามที่ต้องการ แล้วกด Copy
 


 

edit @ 14 Jul 2010 20:45:11 by BAMBY

edit @ 14 Jul 2010 21:26:23 by BAMBY

edit @ 16 Jul 2010 16:47:02 by bammm'society

edit @ 16 Jul 2010 16:47:15 by bammm'society

Comment

Comment:

Tweet

ไ่ม่เข้าใจตรงไหน ถามได้จ้า ^^confused smile

#1 By bammm'society on 2010-07-14 21:43

Tags